Flor-Inn

Aanvullend diervoeder voor zeugen aanbevolen indien er darm-problemen optreden bij de biggen onder de zeug of wanneer de lacterende zeug een lage voederopname heeft.

Het toedienen van Flor-Inn verhoogt de melkproductie van de zeug, verbetert de melkkwaliteit en verhoogt de efficiëntie van het energiemetabolisme. Daarnaast zorgt Flor-Inn voor een betere bronstkwaliteit en heeft een positief effect op de worpgrootte.