Nuklospray

Additionele bijvoeding vanaf dag 1 na de geboorte

Nuklospray Yoghurt is ontwikkeld als zijnde het eerste additionele voer dat voldoet aan de nutritionele eisen van de pasgeboren big. Het intensieve ontwikkelingstraject en het speciale productieprocédé van Sloten geven Nuklospray Yoghurt een duidelijk voordeel ten opzichte van andere melkproducten.

Nuklospray Yoghurt wordt geadviseerd als reguliere start van elk voerprogramma. Twee keer per dag verstrekt aan alle biggen vanaf dag 1, tot 1 week voor het spenen. De doelstelling is om zoveel mogelijk biggen bij de zeug groot te brengen en het gebruik van (kunst)zeugen te minimaliseren. Naast het economische voordeel dat hieruit voortvloeit, is het ook een manier om de gezondheidsstatus van de dieren te managen. De speciale samenstelling van Nuklospray Yoghurt stimuleert de totale voeropname en helpt de ontwikkeling van het verteringsapparaat op een zo jong mogelijke leeftijd te ontwikkelen.

Voordelen van Nuklospray Yoghurt

  • Verbeterde voeropname voor het spenen.
  • Minder uitval, gemiddeld meer dan 1 big extra bij spenen.
  • Alle biggen groeien beter.
  • Eenvoudiger overgang naar vast voer.